Reklama bez vlastního produktu?

Sledujte a inspirujte se případovou studií, kdy jsem podpořil vlastní reklamou (vlastní inversticí peněz) propagaci cizího produktu a inkasoval zajímavou provizi (za minimum času).