Děkuji, vše proběhlo v pořádku...

NEZAVÍREJTE JEŠTĚ TUTO STRÁNKU!

Zjistil jsem, že lidem často chybí při tvorbě reklam jedna zásadní věc:

INSPIRACE

INSPIRACE ke tvrobě marketingových strategií, reklamních kampaní i vlastních reklam --> s tím je už konec!

Nyní můžete získat balíček případových studií, kde ukazuji použití reklam na Facebooku v praxi,

Od A do Z odhaluji postupy přípravy, tvorby a optimalizace reklamních kampaní, které vydělávají hotové peníze.

Představení použité strategie, náhledy reklam a vstupních stránek i použitých textů v emailech a messenger zprávách.

U každé případové studie vyhodnocení v podobě sumarizace realných čísel, které kampaň v čase získala.

Stačí, když kliknete na zelené tlačítko a balíček pěti případových studií v akční nabídce 3 145 Kč 500 Kč se přidá k vaší stávající objednávce:


JEDNOTLIVÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE

1. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Propagace a prodej standardního online vzdělávacího kurzu. Studie popisuje testování prodeje tohoto kurzu se zaměřením nejen na samotný prodej, ale také na získání kontaktů do databáze.

2. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Druhá případová studie, která popisuje reklamní strategii s využitím affiliate marketingu, aneb jak efektivně dělávat i bez vlastního produktu nebo služby.

3. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Případová studie, která představuje trend dnešních dní a to marketing přes Facebook Messenger. Spojení reklamy na Facebooku a Messengeru v marketingovém mixu pro získání nových platících klientů. 

4. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Druhá případová studie s tématem Facebook Messengeru, která popisuje efektivní využití automatické komunikace přes Messenger a sociálního šíření obsahu na Facebooku v kombinaci s reklamou.

5. PŘÍPADOVÁ STUDIE

Ukázka strategie a postupu jak díky metodám a technikám online propagace zviditelnit jedno z klasických offline podnikání - pronájem ubytovacích prostor.


CO VŠE DÍKY BALÍČKU
PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ZÍSKÁTE?

  • postup jak jsem za každou investovanou korunu do reklamy získal zisk 6,5 Kč
  • podrobný popis 4 prodejních strategií, která jsou použitelné nejen u online produktů, ale i u těch fyzických
  • reálná čísla, reálných kampaní s reálným ziskem
  • konkrétní příklady cílení reklam na Facebooku
  • návod na návratnost investice (ROI) 640 %
  • rozbor použitých reklam co se kreativy a textu týče
  • přepis kompletní emailové komunikace a zpráv na messengeru
  • hromadu inspirace pro své vlastní reklamy a prodejní cesty

Stačí, když kliknete na zelené tlačítko a balíček pěti případových studií v akční nabídce 3 145 Kč 500 Kč se přidá k vaší stávající objednávce: