PŘÍPADOVÁ STUDIE:
POUŽITÍ REKLAMY NA FACEBOOKU V PRAXI