Křížovka

1. závod či prostor, kde se těží nerostné suroviny, například uhlí, nebo rudy, na 3 písmena, do tajenky 1. písmeno

2. jméno ostravské kuželovité haldy v Slezské Ostravě na pravém břehu řeky Ostravice v Moravskoslezském kraji, na 3 písmena, do tajenky 1. písmeno

3. dvouslovný název, národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy zahrnující rozsáhlý průmyslový areál s unikátním souborem industriální architektury, jde o druhé slovo názvu, které je na 9 písmen, do tajenky 1. písmeno.

4. název ulice v centru Ostravy, která je unikátní fenomén ostravského společenského života, na 8 písmen, do tajenky 2. písmeno

5. původně důl, nyní nákupní centrum a uzemí poblíž centra Ostravy, na 8 písmen, do tajenky 2. písmeno

6. jméno řeky rozdělující ostravu na Slezskou a Moravskou, 9 písmen, do tajenky 8. písmeno

7. = 4.

8. název centrálního náměstí v Ostravě, dvouslovný název, první část na 10 písmen, do tajenky 6. písmeno

9. název řeky, jíž soutok je s Opavicí na území města, 4 písmena, do tajenky 3. písmeno

10. člověk, který si pronajal místo a financoval těžbu (platil výplaty havířům) a za to mu náležel vytěžený kov (nebo jeho podíl, záleželo na smlouvě), obvykle byl bohatý měšťan, na 6 písmen, do tajenky 5. písmeno 

11. mužské jméno v názvu kostela ve Slezské Ostravě, na 5 písmen, do tajenky 1 písmeno

12. = 2.

13. = 1. 

14. = kopec i centrum hornictví s muzeem v Ostravě, na 6 písmen, do tajenky 3. písmeno

15. = 5.